Відповідно до статті 24 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ” страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків на відсоток згідно діючого законодавства на момент нарахування заробітної плати застрахованій особі.

Так у 2018 році мінімальна заробітна плата становила 3723,00 грн., відсоток нарахування – 22%, відповідно, мінімальний страховий внесок – 819,06 грн. (3723*22%).

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума, сплачених за відповідний Місяць страхових внесків менше мінімального, то цей період зараховується в страховий стаж, як повний Місяць, за умови здійснення доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо вказана доплата не здійснювалась, то в страховий стаж зараховується період, який визначається пропорційно сплаченим страховим внескам за кожний місяць.

Для призначення пенсії за віком в солідарній системі пенсійного страхування необхідне виконання двох умов одночасно: досягнення пенсійного віку та відповідний страховий стаж.

Під час оформлення трудових відносин працівник повинен пом’ятати про обов’язкове підписання трудового договору з роботодавцем. Одне з найважливіших питань, яке повинно бути відображене в договорі – це розмір заробітної плати, яка повинна бути не менше мінімального рівня встановленого законодавством.

Відповідно до діючого законодавства на даний час, роботодавець, який нараховує штатним працівникам заробітну плату менше мінімального рівня, зобов’язав доплачувати до мінімального страхового внеску, що дозволяє зарахувати до страхового стажу, найманому робітнику (застрахованій особі) повний місяць.

Обов’язкова доплата роботодавцем до мінімального страхового внеску гарантує застрахованій особі лише стаж, але при нарахуванні пенсії буде використовуватись заробітна плата, яка нарахована працівнику відповідно до первинних бухгалтерських документів, і від її розміру буде залежати розмір пенсії.

Крім того, роботодавець зобов’язав не тільки нараховувати страхові внески не менше мінімального рівня, але й сплачувати їх в повному обсязі, тому що відповідно до п.3 ст.24  Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ” страховий стаж при нарахуванні пенсії  зараховується за умови повної сплати внесків до Пенсійного  фонду за відповідний період.

Шановні наймані працівники! Вимагайте від своїх роботодавців офіційного оформлення на повний робочий день і виплату заробітної плати у відповідності до діючого законодавства, не погоджуйтесь на не повну зайнятість і виплати в «конвертах». Пам’ятайте, що від розміру вашої зарплати залежить ваша майбутня пенсія та інші соціальні виплати.