green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

– Заява про згоду надавати соціальні послуги;

– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

– копія трудової книжки, а у разі її відсутності – письмове повідомлення особи із зазначенням  інформації про відсутність трудової книжки та  про останнє місце  роботи чи отримання доходів;

– заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з  використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”);

Особою, яка потребує надання соціальних послуг:

– заява про необхідність надання соціальних послуг;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

– висновок лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком особи з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково).

Законний представник дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

– заяву про необхідність надання соціальних послуг;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного  стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

– Заява про згоду надавати соціальні послуги;

– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

– копія трудової книжки, а у разі її відсутності – письмове повідомлення особи із зазначенням  інформації про відсутність трудової книжки та  про останнє місце  роботи чи отримання доходів;

– заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з  використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”);

Особою, яка потребує надання соціальних послуг:

– заява про необхідність надання соціальних послуг;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

– висновок лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком особи з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково).

Законний представник дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

– заяву про необхідність надання соціальних послуг;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного  стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

Можливість надання фізичною особою соціальних послуг.

Підстави для відмови

  1. Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

– державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

– відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

  1. Фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».
  2. Фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі.
  3. Самозайнятим особам.
  4. Фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
  5.  Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про психіатричну допомогу».

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 29.04.2004.

Суб’єкт надання послуги