green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Допомога на поховання у разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років членам її сім’ї або особі, яка здійснила поховання

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

– особи, яким надано статус біженця в Україні.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

– паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні;

– довідка про присвоєння   ідентифікаційного  номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громодян про смерть для отримання допомоги на поховання;

– оригінал та копія довідки лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності померлого;

– довідка про смерть.

У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю за кордоном подаються видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи (далі – легалізований документ), що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Порядок подання документів

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

– паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні;

– довідка про присвоєння   ідентифікаційного  номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громодян про смерть для отримання допомоги на поховання;

– оригінал та копія довідки лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності померлого;

– довідка про смерть.

У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю за кордоном подаються видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи (далі – легалізований документ), що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Підстави та умови отримання послуги

– наявність статусу;

– смерть настала не раніше 1 січня 2001 року.

Підстави для відмови

– відсутність статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою);

– смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України вiд 30.04.2002  № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,

Щорічні накази районних админістрацій ХМР щодо визначення порядку фінансування та виплати допомоги на поховання.

Суб’єкт надання послуги