green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, призначенi в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія  рішення  органу  опіки  та піклування або суду про встановлення  опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

– довідка про реєстрацію місця проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)  опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок  бюджетних коштів,

– видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які  кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

– довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

– медичний  висновок про дитину з інвалідністю віком до 18років, виданий в установленому МОЗ України порядку;

– у разі необхідності, письмова заява опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія;

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія  рішення  органу  опіки  та піклування або суду про встановлення  опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

– довідка про реєстрацію місця проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)  опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок  бюджетних коштів,

– видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які  кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

– довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

– медичний  висновок про дитину з інвалідністю віком до 18років, виданий в установленому МОЗ України порядку;

– у разі необхідності, письмова заява опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія;

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

– Призначення опікунами чи піклувальниками дiтей;

– надання повного та належно оформленого пакету документів.

Підстави для відмови

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– перебування дитини на повному державному утриманні;

– звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

– працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку; – усиновлення дитини, передача дитини батькам;

– досягнення дитиною 18-річного віку;

– надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів після надання заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» (зі змінами та доповненнями),

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальних допомог затверджена наказом Міністерством праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (зі змінами та доповненнями).

Суб’єкт надання послуги