green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

– жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

– аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно технічної) та вищої освіти;

– непрацюючі жінки;

– жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом;

– довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

– довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

– довідка з державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;

– особи – суб’єкти підприємницької діяльності надають довідку Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності що не беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;

– довідка з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному  соціальному страхуванню  у зв’язку  з тимчасовою  втратою   працездатності- особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Порядок подання документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом;

– довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

– довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

– довідка з державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;

– особи – суб’єкти підприємницької діяльності надають довідку Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності що не беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;

– довідка з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному  соціальному страхуванню  у зв’язку  з тимчасовою  втратою   працездатності- особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Підстави та умови отримання послуги

– Відповідність зазначеній категорії;

– надання повного та належно оформленого пакету документів.

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів, після надання на протязі місяця (з дня звернення) необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями).

Суб’єкт надання послуги