green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення допомоги при народженні дитини

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

– особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту і мають право на  державну допомогу на умовах, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

– у разі якщо один з батьків дитини (оікун)  звертається за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання допомога надається  за умови надання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за  місцем реєстрації.

– реквізити банківської установи в разі перерахування допомоги на рахунок.

Опікуни подають додатково:

– копію рішення про встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає:

– заяву;

– копію свідоцтва про   народження дитини.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі:

– копії  свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини;

– копії свідоцтва про смерть.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

– у разі якщо один з батьків дитини (оікун)  звертається за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання допомога надається  за умови надання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за  місцем реєстрації.

– реквізити банківської установи в разі перерахування допомоги на рахунок.

Опікуни подають додатково:

– копію рішення про встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає:

– заяву;

– копію свідоцтва про   народження дитини.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі:

– копії  свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини;

– копії свідоцтва про смерть.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

Народження дитини, звернення за призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Підстави для відмови

Виплата допомоги припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

– нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

– припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги;

– виникнення інших обставин.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями),

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту №254/704/260/427/2014 від 19.05.2008 «Про затвердження порядку виплати державної допомоги при народження дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання» (із змінами та доповненнями).

Суб’єкт надання послуги