green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії, потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності та малозабезпеченим особам з інвалідністю 1 групи

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Малозабезпечені особи з інвалідністю І групи та одинокі малозабезпечені особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності та за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», крім осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– трудова книжка;

– декларація про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за встановленою формою;

– копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

– копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

– копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

– висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

– довідка МСЕК для осіб з інвалідністю.

Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни додатково подають документи, що підтверджують участь у бойових діях у період другої світової війни.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– трудова книжка;

– декларація про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за встановленою формою;

– копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

– копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

– копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

– висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

– довідка МСЕК для осіб з інвалідністю.

Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни додатково подають документи, що підтверджують участь у бойових діях у період другої світової війни.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

– Відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом утримувати особу яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду і одержує пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності;

– надбавка до пенсії на догляд не призначена;

– наявність у особи інвалідності 1 групи(для осіб з інвалідністю І групи).

Підстави для відмови

– Зміна статусу;

– встановлення інвалідності 1 групи;

– призначення відшкодування витрат на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

– перебування на повному державному утриманні;

– працевлаштування особи;

– виїзд на постійне проживання за кордон.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів від дати надання заяви та надходження повного пакету документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».

Суб’єкт надання послуги