green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення допомоги на осіб, які доглядають за хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

– свідоцтво про народження дитини;

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

– свідоцтво про народження дитини;

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Підстави та умови отримання послуги

Наявність у дитини захворювання.

Підстави для відмови

Виплата допомоги припиняється у разі:

– якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

– встановлення такій дитині інвалідності;         

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

– скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

– звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов’язків;                      – смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги призупиняється у разі:

– тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;

– влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом десяти робочих днів з дня подання заяви.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми»,

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Суб’єкт надання послуги