green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Батьки-вихователі у дитячих будинках сімейного типу;

– прийомні батьки в прийомних сім’ях

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія паспорту громадянина України та його копія;

– рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

– документи, що підтверджують статус дитини;

– довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

– довідка з місця навчання про розмір стипендії;

– копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитини з інвалідністю, виданих в установленому МОЗ України порядку;

– копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;

– довідки про розмір стипендії та про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні (якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах)

Порядок подання документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія паспорту громадянина України та його копія;

– рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

– документи, що підтверджують статус дитини;

– довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

– довідка з місця навчання про розмір стипендії;

– копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитини з інвалідністю, виданих в установленому МОЗ України порядку;

– копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;

– довідки про розмір стипендії та про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні (якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах)

Підстави та умови отримання послуги

Влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або до прийомної сім’ї;

До дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів

Підстави для відмови

Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

Вибуття дитини з дитячого будинку сімейного типу або з прийомної сім’ї;

Досягнення дитиною визначеного віку

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів після надання заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх усіх видів допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006.

Суб’єкт надання послуги