green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку;

– особи з інвалідністю 1 і 2 груп з психоневрологічними захворюваннями, старші 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги та яким не протипоказане перебування в інтернаті відповідно до медичних показань та протипоказань до прийому в інтернатні установи.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) або законного представника та рішення органу опіки та піклування  про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

– рішення органу опіки та піклування для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

– паспорт особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;;

– копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– медична карта з висновком лікарсько- консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

– довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги;

– довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

– копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

– три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) або законного представника та рішення органу опіки та піклування  про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

– рішення органу опіки та піклування для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

– паспорт особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;;

– копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– медична карта з висновком лікарсько- консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

– довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги;

– довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

– копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

– три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

Психічна хвороба особи та потреба в сторонньому доглядi.

Підстави для відмови

– Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– встановлення ІІІ групи інвалідності;

– відмова від послуг;

– медичні протипоказання (гостра стадія психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення, туберкульоз в активній стадії та гострі інфекційні захворювання, заразні та невиліковні захворювання шкіри та волосся);

– зміна місця проживання.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Послуга надається після надання повного та належного оформленого пакету документів, за наявності вільних місць у закладі.

Результат надання послуги

Оформлення документів для видачі путівки до будинку-інтернату або письмової відмови.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про психіатричну допомогу»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат».

Суб’єкт надання послуги