green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Видання направлення особам з інвалідністю, та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю (в тому числі внаслідок дитячого церебрального паралічу), які відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребують реабілітаційних послуг.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

– паспорт громадянина України;

– свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

– документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

– висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;

– індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

– документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

– рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності);

– виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

Для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу(ДЦП):

– – заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі (далі – заява) із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями;

Для внутрішньо переміщеної особи:

– довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).                                                               Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

– паспорт громадянина України;

– свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

– документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

– висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;

– індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

– документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

– рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності);

– виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

Для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу(ДЦП):

– – заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі (далі – заява) із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями;

Для внутрішньо переміщеної особи:

– довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).                                                               Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в реабілітаційних послугах відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Підстави для відмови

– Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– наявність протипоказань щодо зарахування заявника до установи;

– зняття інвалідності;

– смерть заявника.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 3х робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів. Для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП протягом п’яти робочих днів.

Результат надання послуги

Інформування про прийняття рішення щодо направлення на реабілітацію. Для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП: укладання договору про здійснення для дитини реабілітаційних заходів.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністью в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 №  921);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу»;

Наказ Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)».

Суб’єкт надання послуги