green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Видання направлення на проходження обласної МСЕК для взяття на облік та забезпечення автомобілем

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Особи з інвалідністю;

– законні представники недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на отримання автомобілів безоплатно або на пільгових умовах.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для всіх категорій:

– Заява про взяття на облік для забезпечення автомобілем за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 02.08.2006 № 295;

– паспорт громадянина України та його копія  (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) та свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю) та його копія;

– копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;

– висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній  Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  особи з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, та його копія;

– документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, якій передається право користування автомобілем.

Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, –  посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів та його копія, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем;

Для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, – довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

Для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва:

 – копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

Для недієздатних осіб з інвалідністю:

 – копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки;

Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування;

– копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Для уповноважених представників за довіреністю:

– за наявності оригіналу копія паспорту представника;

– довіреність та копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Для всіх категорій:

– Заява про взяття на облік для забезпечення автомобілем за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 02.08.2006 № 295;

– паспорт громадянина України та його копія  (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) та свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю) та його копія;

– копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;

– висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній  Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  особи з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, та його копія;

– документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, якій передається право користування автомобілем.

Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, –  посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів та його копія, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем;

Для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, – довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

Для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва:

 – копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

Для недієздатних осіб з інвалідністю:

 – копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки;

Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування;

– копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Для уповноважених представників за довіреністю:

– за наявності оригіналу копія паспорту представника;

– довіреність та копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в забезпеченні автомобілем та відповідність категорії осіб.

Підстави для відмови

– Відмова одержувача (його законного представника) від отримання автомобіля через уповноважений орган;

– подання неповного пакету документів;

– вік дитини з інвалідністю до п’яти років;

– одержувач послуги проживає в установі соціального обслуговування на повному державному утриманні;

– одержувач послуги, перебуваючи на обліку для забезпечення автомобілем, протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК без поважних причин;

– під час перебування на обліку в сім’ї одержувача послуги відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю змогла передати право керування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім’ї особи з інвалідністю не може керувати автомобілем (протягом шести місяців після встановлення такого факту);

– одержувач, який перебуває на обліку та якому інвалідність встановлено на певний період, не поновлює без поважних причин інвалідність протягом шести місяців;

– одержувач, який відповідно до законодавства, не має права на забезпечення автомобілем.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Надається в день звернення, а у разі надходження заяви поштою - у триденний строк.

Результат надання послуги

Видання направлення на проходження обласної МСЕК або відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, або через поштове відділення зв’язку.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» (зі змінами).

Суб’єкт надання послуги