green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
Увага! На період карантину прийом відвідувачів в ЦНАП та його територіальних підрозділах здійснюється виключно за попереднім записом. Детальніше тут

Повернутися

Прийом документів для розгляду на комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Працівникам, які працювали або працюють повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, – за списком №1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваних Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць;

– трактористи – машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

– жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками – операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

– робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, – за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

– жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, – незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

– водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.

– робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, – за списком професій і посад, що затверджуються Кабінетом Міністрів України; водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;

– працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;

– робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, за списком професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

– механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах;

– плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово – допоміжних, роз’їзних, приміського і внутрішньо міського сполучення);

– працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення незалежно від віку за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

– спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту  міжнародного  класу – члени збірних команд, у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України незалежно від віку;

– артисти театрально – концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за переліком та у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України незалежно від віку.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про підтвердження стажу роботи;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

– документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) – щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань;

– трудова книжка та її копія

– документи, видані архівними установами:

1) довідка про заробітну плату;

2) копії документів про проведення атестації робочих місць;

3) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідку про їх відсутність).

     У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

Досягнення встановленого законодавством пенсійного віку та наявність необхідного для призначення відповідного виду пенсії страхового стажу.

Стаж необхідний для призначення пенсії набутий на пільгових умовах.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом двох місяців з дня звернення за підтвердженням стажу роботи.

Результат надання послуги

Підтвердження стажу роботи або відмова в його підтвердженні.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності або в присутності його законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Комісія письмово повідомляє заявника про прийняте рішення по пошті на вказану у заяві адресу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006р. № 18-1 «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року № 637 «Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній».

Суб’єкт надання послуги