green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Оформлення допомоги на поховання

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– громадяни України, які здійснили поховання пенсіонера;

– особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території та які здійснили поховання пенсіонера.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про виплату допомоги на поховання;

– довідка про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави;

– свідоцтво про смерть та його копія;

– паспорт заявника та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – ідентифікаційний код  заявника та копія (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття «ідентифікаційного коду» і мають про це відмітку у паспорті).

Порядок подання документів

– Заява про виплату допомоги на поховання;

– довідка про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави;

– свідоцтво про смерть та його копія;

– паспорт заявника та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – ідентифікаційний код  заявника та копія (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття «ідентифікаційного коду» і мають про це відмітку у паспорті).

Підстави та умови отримання послуги

Смерть пенсіонера.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Оформлення та видача разового доручення для виплати допомоги на поховання в день звернення заявника.

Результат надання послуги

Оформлення разового доручення для подальшої виплати допомоги на поховання в зв’язку зі смертю пенсіонера.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається заявнику.

Разові доручення доставляються працівником органу Пенсійного фонду до поштамту, вузла (центру) поштового зв’язку або спеціально визначеного виплатного об’єкта поштового зв’язку.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Порядок виплати допомоги на поховання» від 28.03.1997 № 99/1903,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2009 № 464/156 «Про затвердження Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку».

Суб’єкт надання послуги