green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Прийом документів для виплати недоотриманої пенсії

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Члени сім’ї, померлого пенсіонера, які проживали разом з ним на день його смерті;

– непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

– у разі відсутності членів сім’ї, зазначених  вище, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шесті місяців з дня відкриття спадщини, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

– свідоцтво про смерть та його копія;

– документи, які підтверджують родинні стосунки та їх копії;

– непрацездатними членами сім’ї, документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера;

– члени сім’ї надають паспорт та копію або інші документи, які підтверджують факт проживання з пенсіонером на день його смерті;

– для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, надається свідоцтво про право на спадщину.

Для законного представника:

– у разі, якщо заявником є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена – опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування подає: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

– свідоцтво про смерть та його копія;

– документи, які підтверджують родинні стосунки та їх копії;

– непрацездатними членами сім’ї, документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера;

– члени сім’ї надають паспорт та копію або інші документи, які підтверджують факт проживання з пенсіонером на день його смерті;

– для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, надається свідоцтво про право на спадщину.

Для законного представника:

– у разі, якщо заявником є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена – опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування подає: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Підстави та умови отримання послуги

Смерть пенсіонера, у якого залишилась недоотримана пенсія у зв’язку зі смертю.

Члени сім’ї, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми недоотриманої пенсії, належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Не пізніше 10 календарних днів після надходження заяви та за наявності всіх документів.

Результат надання послуги

Виплата недоотриманої пенсії або відмова у виплаті недоотриманої пенсії.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику або іншій особі, яка представляє інтереси заявника.

Разові доручення доставляються працівником органу Пенсійного фонду до поштамту, вузла (центру) поштового зв’язку або спеціально визначеного виплатного об’єкта поштового зв’язку.

Виплату недоотриманої пенсії отримують у відділенні зв’язку.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2009 № 464/156 «Про затвердження Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку».

Суб’єкт надання послуги