green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Громадяни України, які застраховані згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та досягли встановленого пенсійного віку чи визнані особам з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх сімей та інші особи, передбачені Законом;

– особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом України «Про пенсійне забезпечення» – за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, – члени їхніх сімей.

– особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування.

– іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

– інші громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Підстави та умови отримання послуги

Бажання заявником отримати відомості застрахованої особи з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-5 або ОК-7.

Підстави для відмови

Неповний або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В день звернення застрахованої особи.

Результат надання послуги

Видача індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-5, ОК-7, згідно Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1 «Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Суб’єкт надання послуги