green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1) Заява;

2) паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, для дитини – свідоцтво про народження). Законний представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження;

*3) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), передбачений пунктом2.27розділуІІПорядку№22-1;
*4) свідоцтво про смерть;

*5) документи, які підтверджують родинні стосунки, передбачені пунктом 2.16 розділу ІІ Порядку № 22-1 (для виплати недоотриманої пенсії членам сім’ї);

*6) документи, які підтверджують належність до непрацездатних членів сім’ї, передбачених частиною другою статті 36 Закону, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ Порядку № 22-1 (для виплати недоотриманої пенсії непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 Закону);

*7) документи про перебування на утриманні померлого пенсіонера, передбачені пунктом 2.11 розділу ІІ Порядку № 22-1 (для виплати недоотриманої пенсії непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 Закону);

*8) документи про місце проживання, передбачені пунктом 2.22 Порядку № 22-1 (для виплати недоотриманої пенсії членам сім’ї, які проживали з пенсіонером на день його смерті);

9) свідоцтво про право на спадщину (для виплати недоотриманої пенсії спадкоємцям).

*Документи подаються у разі, якщо в інформаційних системах, визначених Постановою № 681, відсутні необхідні відомості або у них містяться розбіжності.

Порядок подання документів

Заява та документи подаються в: паперовій формі; електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.
До заяви додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Підстави та умови отримання послуги

Звернення особи. За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, малолітніх або неповнолітніх осіб – звернення їх законних представників.

Підстави для відмови

1) подано не всі необхідні документи;

2) особа не має права на виплату недоотриманої пенсії.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 днів з дня подання заяви.

Результат надання послуги

Виплата недоотриманої пенсії / відмова у виплаті недоотриманої пенсії.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Недоотриману пенсію можна отримати через уповноважений банк.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).
Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення” (далі – Постанова № 681).
Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (далі – Порядок № 22-1); постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.

Суб’єкт надання послуги