green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Виплата пенсії за шість місяців наперед у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1) Заява;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на пос-тійне місце проживання за кордон, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;

*3) довідка або інший документ про дату зняття з реєстрації місця проживання в Україні (пода-ється у разі якщо в реєстрі територіальної гро-мади, відсутні необхідні відомості або у них мі-стяться розбіжності).

Порядок подання документів

Заява та документи подаються в паперовій формі.

Підстави та умови отримання послуги

Звернення пенсіонера, який виїздить на постійне місце проживання за кордон. За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, малоліт-ніх або неповнолітніх осіб -звернення їх закон-них представників.

Підстави для відмови

Подано не всі необхідні документи.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 днів з дня подання заяви.

Результат надання послуги

Виплата пенсії за шість місяців наперед у зв'яз-ку з виїздом на постійне місце проживання за кордон/відмова у виплаті пенсії за шість місяців наперед у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Одержання пенсії за шість місяців наперед через уповноважений банк (у разі виплати пенсії від-повідно до Закону України “Про пенсійне за-безпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та внутрішньо переміще-ній особі – через відділення АТ “Ощадбанк”).

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”; Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках”; постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення”.

Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсійвідповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846; постанова правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за№ 135/13402; постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.

Суб’єкт надання послуги