green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Встановлення надбавки, підвищення, додаткової пенсії, компенсації, допомоги

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1) Заява;

2) паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, для дитини – свідоцтво про народження). Законний представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження;

*3) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), передбачений пунктом 2.27 розділу ІІ Порядку № 22-1;

*4) довідка про реєстрацію місця проживання особи, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” (для громадян, які мають паспорт громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1);

*5) документи, які засвідчують наявність в особи особливого статусу, передбачені пунктом 2.6 розділу ІІ Порядку 22-1, пунктами 8, 9 Порядку № 3-1.

*Документи подаються у разі, якщо в інформаційних системах, визначених Постановою № 681, відсутні необхідні відомості або у них містяться розбіжності.

Порядок подання документів

Заява та документи подаються в:

паперовій формі;

електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі -вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID (крім осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону № 2262).

До заяви додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Підстави та умови отримання послуги

Звернення особи. За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, малолітніх або неповнолітніх осіб звернення їх законних представників.

Підстави для відмови

1) Подано не всі необхідні документи;

2) особа не має права на встановлення надбавки, підвищення, додаткової пенсії, компенсації, допомоги.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 днів з дня подання заяви.

Результат надання послуги

Встановлення надбавки, підвищення, додаткової пенсії, компенсації, допомоги / відмова у встановленні надбавки, підвищення, додаткової пенсії, компенсації, допомоги.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Одержання надбавки, підвищення, додаткової пенсії, компенсації, допомоги за обраним особою способом виплати пенсії.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закон України “Про пенсійне забезпечення”; Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон № 2262);

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

Закон України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”;

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”; Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон);

Закон України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни”;

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

Закон України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”.

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”; постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2009 року № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною”; постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій”;

Постанова Кабінету Міністрів країнивід 23 листопада 2011 року № 1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 року № 76 “Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення” (далі – Постанова № 681);

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2020 року № 674 “Пр додатковий соціальний захист окремих категорій осіб”.

Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (далі – Порядок № 22-1);

Постанова правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, зареєстрована в Міністерств іюстиції України 15 лютого 2007 рокуза № 135/13402 (далі -Порядок № 3-1);

Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1 “Про затвердження Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891 (далі – Порядок № 3-1);

Постанова правління Пенсійного фонду України від 24 грудня 2009 року № 28-1 “Про затвердження Порядку виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 січня 2010 року за № 77/17372;

Постанова правління Пенсійного фонду України від 22 квітня 2014 року № 7-2 “Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії окремим категоріям осіб, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 501/25278;

постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.

Суб’єкт надання послуги