green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1) Заява;

2) паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, для дитини – свідоцтво про народження). Законний представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження;

*3) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), передбачений пунктом 2.27 розділу ІІ Порядку № 22-1;

*4) довідка про реєстрацію місця проживання особи, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” (для громадян, які мають паспорт громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1);

5) документи, які підтверджують наявність в особи особливих заслуг перед Україною. Для встановлення пенсії за особливі заслуги перед України у разі втрати годувальника додатково подаються (у разі відсутності в пенсійній справі непрацездатного члена сім’ї, померлого годувальника таких документів):

*5.1) свідоцтво про смерть годувальника;

*5.2) документи, що підтверджують родинні стосунки особи, яка звернулась за призначенням пенсії з померлим годувальником, передбачені пунктом 2.16 розділу ІІ Порядку № 22-1;

*5.3) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що дитина навчається за денною формою навчання;

5.4) документи про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років, передбачені пунктом 2.19 розділу ІІ Порядку № 22-1;

*5.5) документи про перебування членів сім’ї на утриманні померлого годувальника, передбачені пунктом 2.11 розділу ІІ Порядку № 22-1 (крім дітей; відповідно до Закону № 2262 також непрацездатних батьків і дружини (чоловіка), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатних батьків і дружини (чоловіка) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби); 6) документи про стаж особи, якій призначається пенсія, визначені підпунктом 2 пункту 2.1 розділу ІІ Порядку № 22-1 (для визначення пенсійного віку дружини (чоловіка), батьків (крім осіб, яких визнано особами з інвалідністю). Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

*Документи подаються у разі, якщо в інформаційних системах, визначених Постановою № 681, відсутні необхідні відомості або у них містяться розбіжності.

Порядок подання документів

Заява та документи подаються в: паперовій формі; електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

До заяви додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, заявник письмово повідомляється про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис.

Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата реєстрації на вебпорталі.

Підстави та умови отримання послуги

Звернення осіб, які мають особливі заслуги перед Україною, та право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до закону.

За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, малолітніх або неповнолітніх осіб -звернення їх законних представників.

Підстави для відмови

1) Подано не всі необхідні документи;

2) особа не має права на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 днів з дня подання заяви.

Результат надання послуги

Встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною / відмова у встановленні пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною (відмову у встановленні пенсії за особливі заслуги перед Україною) видається особі або надсилається поштою, або через електронний кабінет користувача вебпорталу (за вибором особи)/одержання пенсії за особливі заслуги за обраним особою способом виплати пенсії.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон № 2262); Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення” (далі – Постанова № 681).

Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (далі- Порядок № 22-1);

постанова правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402;

постанова правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1 “Про затвердження Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891;
постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436;

наказ Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2017 року № 2054 “Про затвердження Схеми визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 90/31542.

Суб’єкт надання послуги