green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Надання інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту та документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійне посвідчення; законні представники – паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України та документи, що підтверджують родинні зв’язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками); представники застрахованої особи чи страхувальника – паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України та документи, які підтверджують повноваження представника діяти від імені особи, яку він представляє.

Порядок подання документів

Усне звернення.

Підстави та умови отримання послуги

Звернення особи або її представника, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку, представника страхувальника. За неповнолітніх, недієздатних осіб, осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, звернення їх законних представників.

Підстави для відмови

1) Не надано всі необхідні документи;

2) в поданих документах виявлено недостовірну інформацію;

3) додані до заяви документи оформлені з порушенням вимог законодавства.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Під час звернення.

Результат надання послуги

Витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Видається у паперовій формі витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності застрахованій особі (її законному представнику, представнику), представнику страхувальника.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про інформацію”; Закон України “Про звернення громадян”; Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”; Закон України “Про захист персональних даних”; Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328 “Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього”.

Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.

Суб’єкт надання послуги