green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Надання інформації з пенсійної справи

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1. При особистому зверненні пенсіонера (його представника) подаються:

1) заява;

2) паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України) або пенсійне посвідчення. Представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження;

3) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), передбачений пунктом 2.27 розділу ІІ Порядку№ 22-1 (подається якщо в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків відсутні необхідні відомості або містяться розбіжності), або пенсійне посвідчення.

2. Звернення відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

Порядок подання документів

Подання в паперовій формі, електронній формі.

Підстави та умови отримання послуги

Звернення пенсіонера або його представника, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку. За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, малолітніх або неповнолітніх осіб -звернення їх законних представників.

Підстави для відмови

1) Не надано документи, згідно з якими можливо ідентифікувати пенсіонера (його представника);

2) в поданих документах виявлено недостовірну інформацію.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

1) Під час особистого звернення; 2) у строки, визначені Законом України “Про звернення громадян”.

Результат надання послуги

Ознайомлення з матеріалами пенсійної справи, надання виписки з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітну плату (дохід), які враховано при розрахунку пенсії, інформації щодо виду пенсії, суми призначеної пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, дати виплати та закінчення виплати пенсії, утримання.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомляється/видається під час особистого звернення або надсилається поштою, або через електронний кабінет користувача вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про інформацію”; Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”; Закон України “Про звернення громадян”; Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”; Закон України “Про захист персональних даних”; Закон України “Про електронні довірчі послуги”.

Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (далі – Порядок № 22-1); постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.

Суб’єкт надання послуги