green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Надання повідомлення-розрахунку суми доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1) Заява;

2) паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове соціальне страхування. Представник додатково надає документ, що підтверджує його повноваження.

Порядок подання документів

Заява та документи подаються в: паперовій формі; електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Підстави та умови отримання послуги

Звернення застрахованої особи або її представника, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку.

Підстави для відмови

Не має права на здійснення доплати.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

У строки, визначені Законом України “Про звернення громадян”.

Результат надання послуги

Повідомлення-розрахунок згідно з додатком 29 до Інструкції № 21-1.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Видається в паперовій формі особі (її представнику), в електронній формі інформація формується програмним способом.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 64/8663 (далі – Інструкція № 21-1);
постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за№ 991/27436.

Суб’єкт надання послуги