green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1) Заява;

2) паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання,посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України).

Законний представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження;

*3) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), передбачений пунктом 2.27 розділу ІІ Порядку № 22-1;

*4) довідка про реєстрацію місця проживання особи, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” (для громадян, які мають паспорт громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1);

5) документи про страховий стаж, передбачені підпунктом 2 пункту 2.1 розділу ІІ Порядку № 22-1;

6) копія рішення Вищої ради правосуддя (копія рішення Конституційного Суду України) про звільнення судді з посади у відставку;

7) наказ про звільнення судді з посади;

8) довідка про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (довідка про винагороду судді Конституційного Суду України для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України у відставці);

9) розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці;

*10) документи, які засвідчують особливий статус (за наявності), передбачені пунктом 1 розділу ІІІ Порядку № 3-1.

*Документи подаються у разі, якщо в інформаційних системах, визначених Постановою№ 681, відсутні необхідні відомості або у них містяться розбіжності.

Порядок подання документів

Заява та документи подаються в:

– паперовій формі;

– електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

До заяви додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

У разі, якщо до заяви про призначення щомісячного довічного утримання додані не всі необхідні документи, орган, що призначає щомісячне довічне утримання, письмово повідомляє про те, які документи необхідно подати додатково.

Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня отримання такого повідомлення, днем звернення за призначенням щомісячного довічного утриманням уважається день прийняття заяви про призначення щомісячного довічного утримання (у разі подання заяви через вебпортал таке повідомлення надсилається особі через електронний кабінет користувача вебпорталу).

Підстави та умови отримання послуги

Звернення судді. Звернення уповноваженої особи суду за останнім місцем роботи судді у відставці. За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, – звернення їх законних представників.

Підстави для відмови

1) Подано не всі необхідні документи;

2) особа не має права на призначення щомісячного довічного грошового утримання.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 днів з дня подання заяви.

Результат надання послуги

Призначення щомісячного довічного грошового утримання / відмова у призначенні щомісячного довічного грошового утримання.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення щомісячного довічного грошового утримання (відмову у призначенні щомісячного довічного грошового утримання) видається особі або надсилається поштою, або через електронний кабінет користувача вебпорталу, або SMS-повідомленням (за вибором особи)/щомісячне довічне грошове утримання можна одержати через виплатний об’єкт уповноваженої організації, який надає послуги із безпосередньої виплати і доставки пенсій, або уповноважений банк (за вибором особи).

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про судоустрій і статус суддів”; Закон України “Про Конституційний Суд України”.

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 “Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній”; постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках”;
постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення” (далі – Постанова № 681);
постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги”.

Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (далі – Порядок № 22-1); постанова правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1 “Про затвердження Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891 (далі -Порядок № 3-1); постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 рокуза № 991/27436.

Суб’єкт надання послуги