green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

Реєстрація користувачів електронних послуг на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України); документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), або свідоцтво про загальнообов’язкове соціальне страхування, або пенсійне посвідчення; законний представник додатково надає документи, що підтверджують статус законного представника особи або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо), представник – документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені особи, яку він представляє.

Порядок подання документів

Заява та документи подаються в паперовій формі.

Підстави та умови отримання послуги

1) фізичної особи, в тому числі особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, та фізичної особи – підприємця або її представника, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку. За недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, – звернення їх законних представників;

2) представника страхувальника. Реєстрація на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України осіб, які мають кваліфікований електронний підпис або платіжну картку, що одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється автоматично.

Підстави для відмови

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Під час звернення.

Результат надання послуги

Розписка про одержання заяви територіальним органом Пенсійного фонду України, із зазначенням коду заяви.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Видається в паперовій формі.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

Закон України “Про інформацію”; Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”; Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”; Закон України “Про захист персональних даних”; Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; Закон України “Про електронні довірчі послуги”.

Акти центральних органів виконавчої влади:

Постанова правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року № 10-1 “Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за № 785/25562; постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.

Суб’єкт надання послуги