green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Повернутися

ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГИ НА ПРИДБАННЯ ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА І СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  • Заява про надання пільг на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Порядок подання документів

Заява та необхідні документи подаються особою:

  • в паперовій формі (при особистому зверненні або поштовим відправленням);
  • в електронній формі через вебпортал, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія), офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

До заяви додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Підстави та умови отримання послуги

Звернення громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів України.

Підстави для відмови

Пільги не надаються, якщо:

  • заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
  • середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величинудоходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходусім’ї;
  • в житловому приміщенні надаються послуги з 4 постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та використання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення.

Платність або безоплатність послуги

Надається безоплатно

Строк надання послуги

Надається безоплатно

Результат надання послуги

Надання пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу / відмова у наданні пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Надання пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу / відмова у наданні пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

Закон України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”;

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закон України “Про освіту”;

ЗаконУкраїни “Про бібліотеки і бібліотечну справу”;

Закон України “Про музеї та музейну справу”;

Закон України “Про захист рослин”;

ЗаконУкраїни “Про жертви нацистських переслідувань”;

ЗаконУкраїни “Про Державну кримінальновиконавчу службу України”;

Закон України “Про охорону дитинства”;

Закон України “Про культуру”;

Кодекс цивільного захисту України;

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 “Про затвердження Порядку надання пільгокремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”;

Постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.

Суб’єкт надання послуги