green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Організація санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 19 частини першої статті 6 та п. 1 частини 2 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Учасники бойових дій;

– особи з інвалідністю внаслідок війни;

– особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку)

–  постраждалі учасники Революції Гідності.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– медична довідка лікувальної установи за формою №070/о;

– копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

– копія військового квитка (за наявності);

– копія документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції;

Копії документів подаються за наявності оригіналів.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– медична довідка лікувальної установи за формою №070/о;

– копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

– копія військового квитка (за наявності);

– копія документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції;

Копії документів подаються за наявності оригіналів.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

Підстави та умови отримання послуги

– Перебування на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

– виділення бюджетних коштів на оздоровлення;

– підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

– гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

– інформацію про умови проживання та харчування;

– перелік послуг, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

– інформацію про вартість путівки.

– згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

Підстави для відмови

– Відсутність статусу;

– оздоровлення в поточному році;

– неповний та неналежно оформлений пакет документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення у трьох примірниках договору.

Результат надання послуги

Організація санаторно-курортного лікування.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Інформування заявника здійснюється у письмовій формі або в телефонному режимі.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням».

Суб’єкт надання послуги