green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Організація санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

 Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

 особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни;

– учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6 -1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

 учасники бойових дій у період Другої світової війни;
 учасники війни та особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

 

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– медична довідка закладу охорони здоров’я  за формою № 070/о.

Працюючі   особи   та  особи,  що  не  досягли встановленого законодавством пенсійного віку додають:– довідку з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– медична довідка закладу охорони здоров’я  за формою № 070/о.

Працюючі   особи   та  особи,  що  не  досягли встановленого законодавством пенсійного віку додають:– довідку з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

Підстави та умови отримання послуги

– Наявність статусу;

– потреба в оздоровленні;

– перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

– виділення бюджетних коштів на оздоровлення;

– наявність у санаторно-курортного закладу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання;

– надання санаторно-курортним закладом гарантійного листа про згоду на оздоровлення громадянина та про готовність укласти договір;

– згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

Підстави для відмови

– Відсутність статусу;

– оздоровлення в поточному році;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

–  у випадку, коли при перевищенні вартості санаторно-курортного лікування граничного розміру грошової допомоги заявник відмовляється здійснити доплату цієї різниці за рахунок власних коштів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення договору у трьох примірниках.

Результат надання послуги

Організація санаторно-курортного лікування.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Інформування заявника про наявність  санаторно-курортної путівки відповідного профілю лікування у письмовій формі або в телефонному режимі.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 і від 31.03.2015 № 200.

Суб’єкт надання послуги