green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Прийом документів для призначення одноразової грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення деяким категоріям осіб

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Сім’ї загиблих осіб, визначених абз. 5-8 п. 1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон), особи з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених п. 11-14 ч. 2 ст. 7 Закону;

– Сім’ї загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абз. першому п. 1 ст. 10 Закону, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених п. 7 ч. 2 ст. 7 Закону

– Внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами внаслідок війни III групи відповідно до п. 11-14 ч. 2 ст. 7 або учасниками бойових дій відповідно до п. 19 і 20 ч. 1 ст. 6 Закону;

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для всіх категорій:

– Заява;

– копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу);

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

– посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”.

Для категорії п.2:

– довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

– постанова військово-лікарської комісії;

– для членів сімей загиблих – виданої військовим комісаріатом довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав,перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Для категорії п.3:

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї;

– згоди (викладені письмово у довільній формі) кожного повнолітнього члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

– документи, що підтверджують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному обліку.

Для категорій п.п.1 та 2:

– згоди (викладені письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

– документи, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

Для категорій п.п.1 та 3:

– довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

– довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015   № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення”.

Порядок подання документів

Для всіх категорій:

– Заява;

– копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу);

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

– посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”.

Для категорії п.2:

– довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

– постанова військово-лікарської комісії;

– для членів сімей загиблих – виданої військовим комісаріатом довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав,перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Для категорії п.3:

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї;

– згоди (викладені письмово у довільній формі) кожного повнолітнього члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

– документи, що підтверджують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному обліку.

Для категорій п.п.1 та 2:

– згоди (викладені письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

– документи, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

Для категорій п.п.1 та 3:

– довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

– довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015   № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення”.

Підстави та умови отримання послуги

Особи які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання.

Підстави для відмови

Для всіх категорій:

– заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація;

– заявник не перебуває на квартирному обліку (не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого);

– загиблий або особа з інвалідністю не брав безпосередню участь в антитерористичній операції.

Для категорії п.1:

– загиблий або особа з інвалідністю не належали до одного з військових формувань, визначених в абз. восьмому, формувань, визначених абз. 6 і 7, або не залучалися до діяльності, визначеної абз. 5 п. 1 ст.10 Закону;

– заявник не є членом сім’ї загиблого, визначеним в абз. 16 – 22 п. 1 ст.і 10 Закону;

– заявник не є особою, визначеною у п. 11 – 14 ч. 2 ст. 7 Закону.

Для категорії п.2:

– загиблий не належав до осіб, статус яким установлено відповідно до п. 2, 13-15 ч. 1 ст. 6 Закону;

– заявник не належить до членів сім’ї загиблого, визначених у п. 1 ст. 10 Закону.

Для категорії п.3:

– невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, чи законного представника, від імені якого подається заява;

– подання недостовірних відомостей;

– внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не є особою, визначеною у п. 19 і 20 ч. 1 ст. 6,                   п. 11-14 ч. 2 ст. 7 Закону;

– скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, володіє майновими правами чи правом власності на нерухоме майно, що відповідає житловим нормам, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території.

Для категорій п.п.1 та 2:

– категорія заявника як члена сім’ї загиблого є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член його сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей загиблих, які перебувають на обліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату;

– категорія заявника як члена сім’ї загиблого є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї загиблого, в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті та в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової компенсації.

Результат надання послуги

Прийняття рішення щодо поліпшення житлових умов особам, які потребують і перебувають на обліку за місцем проживання та отримання одноразової грошової компенсації за наявності фінансування.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів від 18.04.2018  № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»,

Постанова Кабінету Міністрів від 19.10.2016  № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»,

Постанова Кабінету Міністрів від 28.03.2018  № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»,

Постанова Кабінету Міністрів від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”,

Рішення Харківської міської ради від 06.06.2018 № 351 «Про створення районних комісій щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб,  які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»,

Рішення Харківської міської ради від 25.04.2018 № 268 «Про створення районних комісій щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації»,

Рішення Харківської міської ради від 23.11.2016 № 783 «Про створення «Про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації»  та від 19.04.2017 № 244 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради  від 23.11.2016 № 783».

Суб’єкт надання послуги