green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення виплат особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які постраждалі за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій;

– сім’я, в якій смерть годувальника пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

– один із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або законний представник;

– діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

– діти, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для призначення щомісячних компенсаційних виплат за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, що належать до 1 і 2 категорій:

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1та 2), вкладки (для категорії 1) до посвідчення;

– довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1).

Для призначення одноразової компенсації зашкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської  катастрофи, інших ядерних аварій,  ядерних випробувань, військових навчань  із  застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт (протягом 6 місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника):

Постраждалим особам, віднесеним до 1 категорії:

– експертний  висновок  відповідної  МСЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеної до категорії 1 (із вкладкою);

– довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1);

– пенсійне посвідчення;

– довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

 Сім’ям у зв’язку з втратою годувальника смерть, якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

– свідоцтво про смерть годувальника (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

– експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

– свідоцтво про народження (для неповнолітніх потерпілих дітей);

– свідоцтво про шлюб (для дружин непрацездатного віку померлого годувальника, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС );

– пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

Одному із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особі, що їх замінює:

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, (із вкладкою);

– медичний висновок на дитину, інвалідність якої  пов’язана  з  Чорнобильською катастрофою;

– експертного висновку відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для потерпілих дітей) (за наявності оригіналу);

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (для потерпілих дітей).

Для призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення:

 Для постраждалих 1, 2, 3 категорії:

– Посвідчення з відповідною вкладкою (за наявності);

 Для одного з батьків потерпілої дитини або законного представника:

– Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який посвідчує особу;

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, разом із відповідними вкладками.

Призначення відшкодування громадянам в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією:

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2;

– довідка уповноваженої медичної комісії про захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності);

– довідка  про розмір  заробітної  плати  на  час встановлення втрати професійної працездатності.

Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи  та  дітей, інвалідність  яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

 Додатково надається один з документів:

– довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду;

– довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи;

– довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання;

– довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей;

– довідка про те, що у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для призначення щомісячних компенсаційних виплат за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, що належать до 1 і 2 категорій:

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1та 2), вкладки (для категорії 1) до посвідчення;

– довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1).

Для призначення одноразової компенсації зашкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської  катастрофи, інших ядерних аварій,  ядерних випробувань, військових навчань  із  застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт (протягом 6 місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника):

Постраждалим особам, віднесеним до 1 категорії:

– експертний  висновок  відповідної  МСЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеної до категорії 1 (із вкладкою);

– довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1);

– пенсійне посвідчення;

– довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

 Сім’ям у зв’язку з втратою годувальника смерть, якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

– свідоцтво про смерть годувальника (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

– експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

– свідоцтво про народження (для неповнолітніх потерпілих дітей);

– свідоцтво про шлюб (для дружин непрацездатного віку померлого годувальника, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС );

– пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

Одному із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особі, що їх замінює:

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, (із вкладкою);

– медичний висновок на дитину, інвалідність якої  пов’язана  з  Чорнобильською катастрофою;

– експертного висновку відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для потерпілих дітей) (за наявності оригіналу);

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (для потерпілих дітей).

Для призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення:

 Для постраждалих 1, 2, 3 категорії:

– Посвідчення з відповідною вкладкою (за наявності);

 Для одного з батьків потерпілої дитини або законного представника:

– Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який посвідчує особу;

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, разом із відповідними вкладками.

Призначення відшкодування громадянам в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією:

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2;

– довідка уповноваженої медичної комісії про захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності);

– довідка  про розмір  заробітної  плати  на  час встановлення втрати професійної працездатності.

Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи  та  дітей, інвалідність  яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

 Додатково надається один з документів:

– довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду;

– довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи;

– довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання;

– довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей;

– довідка про те, що у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи.

Підстави та умови отримання послуги

– Належність осіб до відповідних категорій осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Підстави для відмови

– Надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів;

– втрата статусу;

– відсутність статусу;

– наявність інвалідності.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

10 робочих днів від дня подання заяви та усіх необхідних документів. Для призначення одноразової компенса-ції за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт: 30 робочих днів від дня подання заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення виплати.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику, за його заявою – надсилається поштою.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1146 «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»;

Наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Суб’єкт надання послуги