green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Прийом документів на виплату одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, у результаті яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Постраждалі та внутрішньо переміщені особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– копія документа, що посвідчує особу;

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

– копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);

– медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява;

– копія документа, що посвідчує особу;

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

– копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);

– медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

– Достовірність вказаних даних в заяві;

– Наявності документів що додаються до заяви;

– Не отримання особою грошової допомоги раніше.

Підстави для відмови

У разі одержання одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах раніше.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 3-х робочих днів з дня надходження коштів від регіональних органів соціального захисту населення.

Результат надання послуги

Одержання одноразової грошової допомоги або відмови.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам».

Суб’єкт надання послуги