green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.
Повернутися

Довіреність

Вимоги до Довіреності

Відповідно до ч.1 ст 237 Цивільного кодексу України (далі- ЦК України) представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Статтею 245 ЦК України  передбачено, що представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Довіреність — це письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосереднью третій особі (ст.244 ЦК України).

Крім  того, ЦК України викладено загальні вимоги до її оформлення та змісту.

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню (ст.245 ЦК України).

Довіреність фізичної особи, фізичної особи-підприємця повинна бути посвідчена нотаріальна.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами (ст.246 ЦК України).

Законом України «Про нотаріат» на нотаріусів покладені  повноваження з вчинення посвідчень правочинів (договори, заповіти,довіреності тощо), засвідчення справжності підпису на документах (ст. 40 Закону).

До нотаріальних посвідчених довіреностей прирівнюються:

1)   довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або черговими лікарями;

2)   довіреності військовослужбовців, в  пунктах дислокації військової частини, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довіреності працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів;

3)  довіреності осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками таких установ чи слідчих ізоляторів;

4)   довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування та розпорядження транспортними засобами.

У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження - для юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посади, які вони займають.

У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє (стаття 238 Кодексу).

ЗРАЗОК ДОВІРЕНОСТІ