green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

17.01.2020

Суб’єкти надання адміністративної послуги:

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників:

  Особи, об’єкти нерухомого майна яких знаходяться  в м. Харкові та Харківській області

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового майна) (формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору
 3. Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженної особи у разі подання нею документів) : паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. (пред'являється)
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України
 5. У разі подання заяви уповноваженою особою така особа крім документа, що посвідчує її особу, пред'являється документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи
 6. Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно
 7. Оригінал документу, що підтверджує факт настання або ненастання події, у зв’язку з якою набуваються речові права на нерухоме майно (за наявності)
 8. Оригінал Технічного паспорту (у разі, коли в документах, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав, відсутні відомості про його технічні характеристики)
 9. Оригінал витяга з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документах, що підтверджують виникнення інших речових прав на нерухоме майно, відсутні відомості про кадастровий номер земельної ділянки) (у разі реєстрації земельної ділянки);
 10. При подачі документів обов’язковою умовою є наявність оригіналів документів, які подаються, та присутність всіх власників нерухомого майна
 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ЗАЯВІ та ІНШИХ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТАХ, НЕСЕ ЗАЯВНИК
 12. У разі коли особа , речові права, обтяження таких прав якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору не подається. У такому разі заявник пред'являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору.

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Так

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян - 110 грн.

Отримувач:  УК у м.Харкові/м.Харків/22012600

Код  отримувача:  37999649

Банк отримувача:  Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача:  899998

Код класифікації : 22012600

Номер рахунку:   UA548999980314080530000020002

Призначення платежу:  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 За державну реєстрацію інших речових прав, проведену у скорочені строки справляється плата у такому розмірі:

- у строк 2 робочих дні - 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працезданих громадян - 1050 грн. ;

- у строк 1 робочий день - 1  розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян - 2100 грн.;

- у строк 2 години- 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян - 5260 грн.

Отримувач:  УК у м.Харкові/м.Харків/22012900

Код отримувача: 37999649

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача: 899998

Номер рахунку: UA098999980314070540000020002

Код класифікації: 22012900

Призначення платежу: Плата  за скорочені терміни надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної  реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

У разі відмови у державній реєстрації прав адміністративних збір не повертається

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав адміністративний збір підлягає поверненню.  

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

 1. фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстації у порядку визниченому Законом 1952-15
 2. громадяни віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
 3. громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 4. громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 5. інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 6. інваліди I та II груп;
 7. Національний банк України;
 8. органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
 9. інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав. 

Спосіб отримання послуги:

Особисто суб'єктом звернення або уповноваженою ним особою 

В електронній формі суб'єкту державної реєстрації прав або нотаріусу через веб-портал Мін'юсту в разі державної реєстрації речових прав, похідних від права власності(крім іпотеки), - за заявою власника, іншого правонабувача, сторони правочину, у яких виникло речове право

Строк надання адміністративної послуги:

У строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

У разі скороченного строку державної реєстрації ( 2 робочих днів, 1 робочий день, 2 години з моменту прийняття заяви документи подаються до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (Гімназійна набережна, 26)

Результат надання адміністративної послуги:

Витяг з Державного реєстру прав та внесення до відкритого розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права та їх обтяження про об'єкти та суб'єктів цих прав

Витяг з Державного реєстру прав отримується в електронній або паперовій формі

Рішення про відмову в державній реєстрації прав

Інформація про стан розгляду заяви (запиту)

Додаткова iнформацiя:

Підстави для одержання адміністративної послуги: Державна реєстрація інших речових прав проводиться  за  місцем  розташування  об'єкта  нерухомого майна в межах   території,   на   якій  діє  відповідний  орган  державної реєстрації  прав.

 Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно*:

 1. право користування (сервітут);
 2. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
 3. право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
 4. право господарського відання;
 5. право оперативного управління;
 6. право постійного користування та право оренди земельної ділянки;
 7. право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки;
 8. іпотека
 9. довірче управління майном;
 10. інші речові права відповідно до закону;

*Під нерухомим майном речові права на яке підлягають державній реєстрації розуміються:

 1. земельні ділянки;
 2. об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме:

              -  підприємство як єдиний майновий комплекс;

               - житловий будинок;

               - будівля, споруда або їх окремі частини;

               - квартира;

               - житлове та нежитлове приміщення.

Заява може бути відкликана заявником у будь-який час, крім суботи, неділі та святкових днів, до прийняття державним реєстратором рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації .

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 2. Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

 1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»   http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1952-15

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ:
 2. -відсутність документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі
 3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ:
 4. - подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 5. - неподання заявником чи неотримання державним реєстратором інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав.
 6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПОСЛУГИ:
 7. - заявлене речове майно не підлягає державної реєстрації відповідно до Закону;
 8. - заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
 9. - подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом;
 10. - подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно;
 11. - наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно;
 12. - наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 13. - після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону (протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав), не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав.
 14. - заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном об'єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію.
 15. -заяву про державну реєстрацію прав в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати в електронній формі;
 16. - заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
 17. - заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем.

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (458 KB)