green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

17.01.2020

Суб’єкти надання адміністративної послуги:

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників:

  Особи, об’єкти нерухомого майна яких знаходяться  в м. Харкові та Харківській області

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. При подачі документів обов’язковою умовою є наявність оригіналів документів, які подаються, та присутність всіх власників нерухомого майна.
 2. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 3. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору(або документ, що підтверджує звільнення від сплати збору).За відсутності такого документа заява не приймається.
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України
 5. Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженної особи у разі подання нею документів) : паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. (пред'являється)
 6. У разі подання заяви уповноваженою особою така особа крім документів, що посвідчує особу, пред'являє документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи
 7. Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно,   а саме
 8. Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна (у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта)
 9. Для державної реєстрації права власності на НОВОЗБУДОВАНИЙ ОБ’ЄКТ нерухомого майна додатково   подаються
 10. Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в ІПОТЕЦІ або ПОДАТКОВІЙ ЗАСТАВІ додатково   подаються:
 11. Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 5 СЕРПНЯ 1992 р.,додатково:   подаються
 12. Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом ПОДІЛУ (у тому числі у результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів) або ОБ’ЄДНАННЯ нерухомого майна додатково   подаються:
 13. Для державної реєстрації права власності на об’єкт НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА додатково   подаються:
 14. Для державної реєстрації прав на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ тощо), будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого КООПЕРАТИВУ додатково   подаються:
 15. Для державної реєстрації права власності на підставі ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ, ЩО МІСТИТЬ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки   подаються:
 16. Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення, гараж, дача тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності КООПЕРАТИВУ   подаються:
 17. Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт додатково   подаються:
 18. Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи ЯК ВНЕСОК (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) додатково   подається:
 19. Для державної реєстрації права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТА нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки подаються додатково   подається
 20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ЗАЯВІ та ІНШИХ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТАХ, НЕСЕ ЗАЯВНИК
 21. Також, у визначених законодавством випадках, подаються інші документи, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Постановою Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 р. № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Так

За державну реєстрацію прав власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян - 210 грн.

Отримувач:  УК у м.Харкові/м.Харків/22012600

Код  отримувача:  37999649

Банк отримувача:  Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача:  899998

Код класифікації : 22012600

Номер рахунку:   UA548999980314080530000020002

Призначення платежу:  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 За державну реєстрацію інших речових прав, проведену у скорочені строки справляється плата у такому розмірі:

- у строк 2 робочих дні - 1 прожитковий мінімум для працезданих громадян - 2100 грн. ;

- у строк 1 робочий день - 2 прожиткового мінімуму для працездатних громадян - 4200 грн.;

- у строк 2 години- 5 прожиткових мінімумів для працездатних громадян - 10510 грн.

Отримувач:  УК у м.Харкові/м.Харків/22012900

Код отримувача: 37999649

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку (МФО): 899998

Номер рахунку: UA098999980314070540000020002

Код класифікації доходів бюджету: 22012900

Призначення платежу: Плата  за скорочені терміни надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної  реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

У разі відмови у державній реєстрації прав адміністративних збір не повертається

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав адміністративний збір підлягає поверненню.  

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

 • фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстації у порядку визниченому Законом 1952-15
 • громадяни віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
 • громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 • інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • інваліди I та II груп;
 • Національний банк України;
 • органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
 • інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав

Спосіб отримання послуги:

-  Особисто за наявності оригіналу паспорта або через уповноважену особу. 

- В електронній формі суб'єкту державної реєстрації прав або нотаріусу через веб-портал Мін'юсту в разі державної реєстрації права власності на окремий індивідуально визначений об'єкт нерухомого майна (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), будівництво якого здійснювалось їз залученням коштів фізичних та юридичних осіб

Строк надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви в Державному реєстрі прав 

У разі скорочення строку державної реєстрації права власності (2 робочих дні; 1 робочий день; 2 години з моменту прийняття заяви) - документи подаються до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (Гімназійна набережна, 26)

Результат надання адміністративної послуги:

Витяг з Державного реєстру  прав та внесення до відкритого розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав

Рішення про відмову в державній реєстрації прав

Спосіб отримання витягу:

- в електронній або у паперовій формі 

 Інформація про стан розгляду заяви (запиту)

Додаткова iнформацiя:

Підстави для одержання адміністративної послуги.  У разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав - заявником є власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло речове право, або уповноважені ними особи. 

У разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення заявником є іпотекиіпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено іпотеку, або уповноважені ними особи.

 У разі проведення державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року заявником є особа, за якою закріплений особовий рахунок в погосподарській книзі відповідної сільської, селищної, міської ради, або уповноважена нею особа.

Заява може бути відкликана заявником у будь-який час, крім суботи, неділі та святкових днів, до прийняття державним реєстратором рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації 

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 2. Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 р. № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

 1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»   http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1952-15

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ:
 2. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.
 3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ
 4. Подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством
 5. Неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав
 6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ:
 7. Заявлене речове право не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 8. Заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою
 9. Подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 10. Подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно;
 11. Наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно;
 12. Наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно
 13. Після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав), не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав
 14. Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
 15. Заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
 16. Заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.
 17. Заяву про державну реєстрацію прав в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі
 18. У разі надходження у встановленому порядку відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (500 KB)