green arm

Регіональний центр послуг

email dozvil

Call-центр

(адміністративні послуги)

0-800-57-34-34

minimap
УВАГА! Під час воєнного стану прийом документів здійснюється за попереднім записом до електронної черги.

Ліцензування освітньої діяльності

20.02.2023

Суб’єкти надання адміністративної послуги:

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників:

Особи, які здійснюють діяльність в м. Харкові та Харківській області

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються:

 1. У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:
 2. Заява про проведення ліцензування   Завантажити  (32 KB)
 3. - копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права,основним видом діяльності яких є освітня діяльність;
 4. - копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік ( у разі обов'язкового його подання до органів Держстату);
 5. -письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми)программами іноземних держав- у разі провадження освітньої діяльності за программами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;
 6. - письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання;
 7. - копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні);
 8. - опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітної діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідним рівнем), у двох примірниках;
 9. - копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також перклад таких документів українською мовою, засвічений нотаріально ( у разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни.
 10. У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:
 11. - заява про проведення ліцензування;   Завантажити  (41 KB)
 12. - копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну особу-підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;
 13. - письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи-підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;
 14. - копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацї керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної освіти публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти);
 15. - опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою-підприємцем або структурним підрозділом особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках;
 16. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ додатково подає:
 17. - копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацї;
 18. - копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;
 19. - копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;
 20. - медичну довідку встановленого зразка

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Так

за видачу ліцензії справляється плата в розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом

Спосіб отримання послуги:

Особисто, поштою на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26 або уповноваженою особою

Строк надання адміністративної послуги:

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії

Результат надання адміністративної послуги:

Право надання освітних послуг

Додаткова iнформацiя:

Отримувачі послуги: 

Юридичні особи: дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади приватної форми власності.

Фізичні особи – підприємці, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

Умова: наявність відповідної фахової освіти для надання освітніх послуг.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Файли для завантаження

 1. Інформаційна_картка   Завантажити  (237 KB)

Закони України:

 1. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про загальну середню освіту»;
 4. Закон України «Про адміністративні послуги»
 5. Закон України "Про дошкільну освіту"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"
 2. Постанова КМУ від 05 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. Порушення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
 2. Порушення законодавства України