green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

03.01.2020

Суб’єкти надання адміністративної послуги:

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників:

 Особи, об’єкти нерухомого майна  яких знаходяться на території України

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки (формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 2. Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженної особи у разі подання нею документів) : паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. (пред'являється)
 3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України
 4. Документ, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника (пред'являється)
 5. Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом. За відсутності такого документа заява не приймається.

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Так

За отримання інформації з державного реєстру прав  справляється адміністративний збір у розмірі:

0,025 розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян - отримання інформації в паперовій формі- 50 грн.;

0,0125 розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян - отримання інформації в електронній формі- 30 грн.

Отримувач:   УК мХаркові/мХаркiв/22012700

Код отримувача:  37999649

Банк отримувача:  Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача:  899998  

Код класифікації:  22012700

р/р :UA368999980333289300041020002    

Призначення платежу: Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезп.

У разі обрання особою варіанта отримання інформації з державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб'єкта речового права, обтяження адміністративний збір справляється в установленому розмірі за кожні 25 сторінок інформації.

Спосіб отримання послуги:

Особисто суб'єктом звернення або уповноваженою ним особою за наявності документа, що посвідчує особу. Уповноважена особа повинна мати також оригінал документа, який підтверджує іі повноваження.

В електронній формі - через Кабінет електронних сервісів Мін'юсту

Строк надання адміністративної послуги:

Надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюється у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державном реєстрі прав

Результат надання адміністративної послуги:

Надання інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно в електронній або у паперовій формі

Додаткова iнформацiя:

Підстави для одержання адміністративної послуги:

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи.

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити, крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 2. Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

 1. ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/page3

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. Заява не підлягає реєстрації у базі даних заяв виключно у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом.

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (274 KB)