green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

09.01.2020

Суб’єкти надання адміністративної послуги:

Відділ у м. Харкові Головного управління Держгеокадастру у Харківській області

Категорія заявників:

Особи, які отримують відомості  з Державного земельного кадастру про землі, розташованих на території м.Харкова

Особи, які отримують відомості з Державного земельного кадастру про землі, розташованих на території  України, у разі замовлення послуги в електронному вигляді через офіційний сайт Держгеокадастру

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. заява про надання витягу з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 2. документ, що підтверджує оплату послуги з надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 3. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Так

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга- 105,10 грн.

У випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - безоплатно

Отримувач       УК мХаркові/м.Харків/22012500

Код ЄДРПОУ     37999649

 р/р                     UAUA038999980334199879027020002

МФО                 899998

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Найменування платежу  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Спосіб отримання послуги:

Особисто заявником або уповноваженою ним особою або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова- 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26 

Заява може бути подана в електронній формі  за власним  електронним цифровим підписом (печаткою) заявника через:

Єдиний державний портал адміністративних послуг 

- Електронні сервіси Держгеокадастру

У разі подання заяви в електронній формі за власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв'язку.

У разі подання органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізіти справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

Строк надання адміністративної послуги:

В день реєстрації заяви

Результат надання адміністративної послуги:

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Додаткова iнформацiя:

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв'язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку. 

У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Ст. 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Пункти 166,167,167¹,168,171 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центри надання адміністративних послуг"

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

 1. Стаття 38 Закону України "Про державний земельний кадастр"   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості
 2. із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надано органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; фізичним та юридичним особам, за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи)
 3. документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа, що підтверджує оплату послуг з надання витягу) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (548 KB)