green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Внесення змін до записів до ДРРП на нерухоме майно

17.01.2020

Суб’єкти надання адміністративної послуги:

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників:

  Особи, об’єкти нерухомого майна яких знаходяться  в м. Харкові та Харківській області

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 2. Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженної особи у разі подання нею документів) : паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. (пред'являється)
 3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України
 4. У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред'являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження
 5. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору.
 6. У разі коли особа, речові права якої підлягають державній реєстрації звільнена від сплати адміністративного збору, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, не подається. У такому разі заявник пред'являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору.
 7. Документи, що свідчать:
 8. - зміну ідентифікаційних даних суб'єкта права;
 9. - визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни;
 10. - зміни суб'єкта управління об'єктами державної власностіі;
 11. - відомостей про об'єкт нерухомого майна, в тому числі зміни його технічних характеристик;
 12. - виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка).

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Так

За внесення  змін до записів Державного реєстру прав в тому числі, виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється збір  у розмірі 0,04 розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян - 80 грн.

Отримувач:  УК мХаркові/мХарків/22012600

Код  отримувача:  37999649

Банк отримувача:  Казначейство України (ЕАП)

МФО:  899998

Код класифікації : 22012600

Номер рахунку:   UA548999980314080530000020002  

Призначення платежу:  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

У разі внесення змін до записів Державного реєстру прав,а саме- виправлення технічної помилки, допущеної з вини державного адміністратора та змін, пов'язаних з приведенням у відповідність із Законами стосовно декомунізації, адміністративний збір на справляється. 

Спосіб отримання послуги:

Особисто або уповноваженою особою

Строк надання адміністративної послуги:

Надається у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

Результат надання адміністративної послуги:

Витяг з Державного реєстру прав  в електронному вигляді або в письмовому вигляді, внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про внесення змін до записів до Державного реєстру прав

Рішення про відмову у внесенні змін

Спосіб отримання витягу:

- в електронній або у паперовій формі 

  Інформація про стан розгляду заяви (запиту)

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 2. Закон України "Про адміністративні послуги"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

 1. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»   http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1952-15

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ:
 2. відсутність документа, що підтверджує оплату послуг та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі
 3. ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПОСЛУГИ:
 4. Заявлене речове майно не підлягає державній реєстрації відповідо до Закону;
 5. Заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
 6. Подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом;
 7. Подані документи на дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно;
 8. Наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно;
 9. Наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 10. Після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону (протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав), не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 11. Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершенного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
 12. Заяву про державну реєстрацію прав в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
 13. Заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
 14. Заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (406 KB)