green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Один з батьків дитини віком до 18 років, який утримує дитину у разі, коли інший  ухиляється від сплати аліментів, якщо не має можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) іншого з батьків невідоме.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена  сім’ї). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Додатково у разі необхідності подаються  документи:

– рішення суду (виконавчий лист) про  стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

– довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

– довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а  також щодо перебування на строковій військовій  службі;

– повідомлення органу внутрішніх справ про  те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України  та в районі проведення антитерористичної  операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків  про одержання (неодержання) аліментів.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена  сім’ї). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Додатково у разі необхідності подаються  документи:

– рішення суду (виконавчий лист) про  стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

– довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

– довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а  також щодо перебування на строковій військовій  службі;

– повідомлення органу внутрішніх справ про  те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України  та в районі проведення антитерористичної  операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків  про одержання (неодержання) аліментів.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

– рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з  ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

– стосовно одного з батьків здійснюється   кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в   установленому порядку недієздатним, а  також перебуває на строковій військовій службі;

– місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Підстави для відмови

– Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– встановлення місця проживання  (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

– виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;

– досягнення дитиною 18-річного віку;

– виконання в повному обсязі зобов’язань  одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

– влаштування дитини до відповідної  установи (закладу) на повне державне утримання;

– скасування або визнання усиновлення недійсним;

– усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

– відмови від стягнення аліментів;

– добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;

– скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;

– смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

– смерті одного з батьків, зобов’язаного  сплачувати аліменти, або визнання його в  установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;

– позбавлення в установленому порядку  одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

– відібрання дитини від одного з батьків,  який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;

– встановлення над дитиною опіки чи піклування.

– сплати аліментів одним з батьків;

У разі коли одержувачем навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на тимчасову допомогу та визначення її розміру, а також у разі неповідомлення або невчасного повідомлення про виникнення обставин, за яких виплата тимчасової допомоги припиняється, на наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через 12 місяців з місяця виявлення порушення (виникнення обставин).

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строк.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких  ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями).

Суб’єкт надання послуги