green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Особи з інвалідністю;

– діти з інвалідністю;

– непрацюючі малозабезпечені особи.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт  громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Для непрацюючих малозабезпечених осіб:

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають:

– паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби – паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

– висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт  громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Для непрацюючих малозабезпечених осіб:

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають:

– паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби – паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

– висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Підстави та умови отримання послуги

Особи, які належать до зазначених категорій та розмір пенсії та / або державної соціальної допомоги яких відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Підстави для відмови

Допомога не виплачується у разі смерті непрацюючої малозабезпеченої особи, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та припинення інвалідності.

Доход особи перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 30 календарних днів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто або законним представником.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України про державний бюджет України на відповідний рік;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»;

Наказ Мінсоцполітики від 05.01.2015 № 1 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню».

Суб’єкт надання послуги