green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та особами з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни та праці

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Особи похилого віку, які досягли пенсійного віку;

– особи з  інвалідністю І і ІІ групи, старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду (за винятком осіб зі стійкими психічними та/або інтелектуальними порушеннями) та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом;

– ветерани війни та особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно із Законом  України «Про статус і  соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи»;

– особи, які  мають  працездатних  дітей  або родичів,  зобов’язаних  відповідно  до  чинного  законодавства  їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Особиста заява  громадянина  похилого  віку  чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;

– паспорт (або іншій документ, що засвідчує особу);

– медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

– довідка про розмір призначеної пенсії;

– довідка про склад сім’ї за встановленою формою;

– довідка медико-соціальної  експертної   комісії   про   групу інвалідності   особи,  що  приймається  до  будинку-інтернату  (за наявності групи інвалідності).

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія.

Для внутрішньо переміщених осіб

– довідка внутрішньо переміщеної особи.

Порядок подання документів

– Особиста заява  громадянина  похилого  віку  чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;

– паспорт (або іншій документ, що засвідчує особу);

– медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

– довідка про розмір призначеної пенсії;

– довідка про склад сім’ї за встановленою формою;

– довідка медико-соціальної  експертної   комісії   про   групу інвалідності   особи,  що  приймається  до  будинку-інтернату  (за наявності групи інвалідності).

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія.

Для внутрішньо переміщених осіб

– довідка внутрішньо переміщеної особи.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в забезпеченні належних умов для проживання, соціально-побутовому обслуговуванні, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують стороннього догляду і допомоги.

Підстави для відмови

Відрахування    підопічного     з     будинку-інтернату здійснюється згідно з наказом по установі:

– за особистою заявою підопічного і  на  підставі  довідки  про наявність  у  нього житлової площі або письмової згоди родичів про можливість його утримувати і забезпечувати їх догляд;

–  при встановленні  інвалідам  першої  або другої груп,  які не досягли  загальновстановленого  пенсійного  віку,  третьої   групи інвалідності.

Відсутність документів , на підставі яких надається путівка до будинку – інтернату.

Відсутність місця в установі (черга).

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В разі наявності вільних місць в установі.

Результат надання послуги

Видача путівки до будинку-інтернату.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто або представником у способи визначені чинним законодавством або за дорученням рідними чи іншими особами.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей».

Суб’єкт надання послуги