green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

– громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява громадянина;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

– медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

– довідка  медико-соціальної  експертної  комісії  про групу інвалідності (за наявності);

– довідку про доходи громадянина  (у  разі  потреби);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява громадянина;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

– медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

– довідка  медико-соціальної  експертної  комісії  про групу інвалідності (за наявності);

– довідку про доходи громадянина  (у  разі  потреби);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

– Звернення особи, не здатної до самообслуговування;

– перебування у складних життєвих обставинах і потреба у стороннії допомозі.

Підстави для відмови

– Поліпшення стану здоров’я;

– вихід із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

– виявлення у громадянина працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

– направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

– зміна місця проживання;

– поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

– грубого, принизливого ставлення громадянина до персоналу соціальних працівників, що обслуговують, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

– порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

– систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

– виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

– надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

– смерть громадянина.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Після отримання заяви та відповідей на запити: про наявність або відсутність договору довічного утримання (догляду), медичного висновку, довідки про склад сім’ї, довідки про доходи) приймається рішення в одноденний строк про надання або відмову в наданні соціальних послуг.

Результат надання послуги

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг або відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про соціальні послуги»,

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

Суб’єкт надання послуги