green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про освіту”, “Про прокуратуру”, “Про Службу безпеки України”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про захист рослин”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про охорону дитинства”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про культуру”, Основ законодавства України про охорону здоров’я;

– пенсіонери за віком;

– студенти, курсанти невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії відповідно до Законів України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про підвищення престижності шахтарської праці”, “Про вищу освіту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про охорону дитинства”;

– особи, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей відповідно до Закону України “Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей”.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина;

– копiї документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);

– копiя довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– декларація про доходи сім’ї пільговика;

– довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Заявник надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт громадянина;

– копiї документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);

– копiя довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– декларація про доходи сім’ї пільговика;

– довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Заявник надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Підстави та умови отримання послуги

– Відповідність зазначеним категоріям;

– надання повного та належно оформленого пакету документів.

Підстави для відмови

– зміна статусу;

– змiна місця проживання;

– отримання субсидії;

– надання пільговиком недостовірних даних про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;

– за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В день звернення.

Результат надання послуги

Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги; проведення розрахунків з підприємствами - надавачами послуг.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 535 «Про затвердження форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг «2-пільга» та Інструкції про порядок її заповнення».

Суб’єкт надання послуги