green arm

Регіональний центр послуг

email phone

Call-центр

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

minimap

Повернутися

Установлення статусу «Ветеран праці»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, яким призначена пенсія.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

– фотокартка 3 х 4 см;

– документ, підтверджуючий наявність необхідного стажу для визначення права на установлення статусу.

У разі, якщо посвідчення стало непридатним для користування (для видачі нового посвідчення):

– посвідчення ветерана праці.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

Порядок подання документів

– Заява;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

– фотокартка 3 х 4 см;

– документ, підтверджуючий наявність необхідного стажу для визначення права на установлення статусу.

У разі, якщо посвідчення стало непридатним для користування (для видачі нового посвідчення):

– посвідчення ветерана праці.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

Підстави та умови отримання послуги

Громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок і вийшли на пенсію.

Ветеранами праці визнаються також:

а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:

 за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах – за наявності стажу роботи у жінок – 25 років і у чоловіків – 30 років;

 за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах – за наявності стажу роботи у жінок – 30 років і у чоловіків 35 років;

 відповідно до пунктів “в” – “з” статті 13 та статті 52 Закону України “Про пенсійне забезпечення” – за наявності стажу роботи у жінок – 30 років і у чоловіків – 35 років;

-відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про пенсійне забезпечення” – за наявності стажу роботи у жінок – 25 років і у чоловіків – 30 років;

б) пенсіонери, нагороджені медаллю “Ветеран праці” за законодавством колишнього Союзу РСР;

в) інваліди I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Особи 1-4 категорії, зазначені в ст. 56 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за умови наявності у них трудового стажу для жінок-25 років, для чоловіків-30 років.

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів.

Результат надання послуги

Установлення статусу «ветеран праці» та надання посвідчення або письмової відмови.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 р. № 521 «Про порядок видачі посвідчення і нагрудного  знака «Ветеран праці».

Суб’єкт надання послуги